อบรมการดับเพลิงและอบพยบหนีไฟ ประจำปี 2558
Fire  Evacuation Training 2015


 

DSCF7057
DSCF7063
DSCF7064
DSCF7076
DSCF7110
DSCF7111
DSCF7120
DSCF7127
DSCF7131
DSCF7136
DSCF7139
DSCF7144
DSCF7147
DSCF7149
DSCF7154
DSCF7155
DSCF7156
DSCF7157
DSCF7159
DSCF7161
DSCF7165
DSCF7171
DSCF7172
DSCF7173
DSCF7176
DSCF7182
DSCF7183
DSCF7184
DSCF7186
DSCF7187
DSCF7191
DSCF7196
01/32 
start stop bwd fwd

Copyright 2011 Novamedic.co.th - อบรมการดับเพลิง ประจำปี 2558. Novamedic Co., Ltd. All Rights Reserved.